Derslerde Görev Alacak EğİTİCİLER

Derslerde Görev Alacak Eğiticiler

# Ders Adı Teorİk ve Uygulama Saatlerİ Dersİ Verecek Eğİtİcİ
1 Hayvan deneyleri mevzuatı 1T Doç. Dr. Suat TEKİN
2 Hayvan deneyleri etiği ve 3R 2T Prof. Dr. Hakan PARLAKPINAR
3 Hayvan davranışı ve refahı 2T Vet. Hekim Engin KORKMAZ
4 Deney hayvanlarının karşılaştırmalı anatomisi 2T 2U Vet. Hekim Engin KORKMAZ
5 Deney hayvanlarının fizyolojisi 1T 1U Prof. Dr. Nurettin AYDOĞDU
6 Deney hayvanlarının histolojisi 1T 1U Prof. Dr. Nigar VARDI
7 Deney hayvanlarının biyokimyası 1T Prof. Dr. Kadir BATÇIOĞLU
8 Kan ve örnek alma teknikleri 1T 4U Prof. Dr. Nurettin AYDOĞDU
9 Tutuş teknikleri 1T 4U Dr. Öğr. Üyesi Onural ÖZHAN
10 İlaç verme ve enjeksiyon teknikleri 1T 4U Prof. Dr. Kadir BATÇIOĞLU
11 Anestezi teknikleri 1T 2U Prof. Dr. Nurettin AYDOĞDU
12 Ötanazi teknikleri 1T 2U Vet. Hekim Engin KORKMAZ
13 Ağrı, sıkıntı ve insani sonlandırma noktalarının belirlenmesi 1T Vet. Hekim Engin KORKMAZ
14 Laboratuvar işleyişi (temizlik, güvenlik) 2T 1U Doç. Dr. Suat TEKİN
15 Hayvan tesis/ünitelerinde iş sağlığı ve güvenliği 1T Prof. Dr. Ali ÖZER
16 Deney hayvanlarının beslenmesi 2T Vet. Hekim Engin KORKMAZ
17 Hayvan hastalıkları a)Mikrobiyolojik, virolojik, parazitolojik, mikolojik b) Klinik dışa vurumlar c) Sağlık tarama programları 3T 2U Vet. Hekim Engin KORKMAZ
18 Biyoistatistik 4T Prof. Dr. Cemil ÇOLAK
19 Standardizasyon a) Genetik standardizasyon b) Mikrobiyolojik standardizasyon c) Bakım-barındırma d) Araştırma 2T Prof. Dr. Şengül YÜKSEL
20 Hayvan deneyi modeli kavramı ve spesifik deney modelleri 2T 2U Dr. Öğr. Üyesi Onural ÖZHAN
21 Hayvan deneylerinin tasarlanması 2T 4U Doç. Dr. Elif TAŞLIDERE
22 Temel cerrahi 2T 4U Vet. Hekim Engin KORKMAZ
23 Deney hayvanlarının üretimi, yetiştirilmesi ve barındırılması 2T 2U Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CANBOLAT
24 Alternatif yöntemler 2T Prof. Dr. Süleyman SANDAL