KAYIT ÖNCESİ BİLGİ

about
  • İnönü Üniversitesi HADYEK yeterli kontenjan sağlanmadığı takdirde programı açmayabilir. Programın açılmaması durumunda yatırılmış katılımcı ücretleri iade edilir.
  • Katılımcıların programa başladıktan sonra programa devam etmemeleri halinde ücret iadesi yapılmaz.
  • İnönü Üniversitesi HADYEK gerek gördüğü durumlarda programların günü ve saatlerinde değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler katılımcıya önceden bildirilir.
  • İnönü Üniversitesi HADYEK gerektiği takdirde eğitmeni ve eğitim mekânını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
  • Eğitim programı öncesi, olası laboratuvar kazalarına karşı “Tetanoz aşısı” yaptırmanız önerilmektedir.
  • Kesin kayıt, kurs ücretine ait dekontun gönderilmesi ile gerçekleşecektir.
  • Kurs sonu değerlendirmesi iki aşamada yapılır. Bu değerlendirmede teorik sınavın % 50, uygulama sınavı % 50 ağırlıktadır. Kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için teorik ve uygulama sınavlarından belirtilen yüzdeler dikkate alınarak 100 üzerinden en az 70 puan almaları gereklidir. Sınavda başarısız olan kursiyerler için ikinci sınav düzenlenir. İkinci sınavda da başarısız olan kursiyerlerin eğitim programına yeniden katılım sağlamaları gereklidir.