İnönü Üniversİtesİ Hayvan Deneylerİ Yerel Etİk Kurul Üyelerİ

İnönü Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul (HADYEK) Üyeleri

Adı Soyadı Görevi
Doç. Dr. Suat TEKİN Başkan
Doç. Dr. Elif TAŞLIDERE Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Şengül YÜKSEL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CANBOLAT Üye
Dr. Öğr. Üyesi Onural ÖZHAN Üye
Vet. Hek. Engin KORKMAZ Sorumlu Veteriner Hekim
Avukat M. Umut YALÇIN STK Üyesi
Öğretmen Kaan Akın ÖZ Sivil Üye
Ömer Açıkgöz Sekreterya